Fascination About Chuyen phat nhanh DHL

Chứng nhận của Hiệp hội Bảo vệ Tài sản Vận chuyển (TAPA) thể Helloện các tiêu chuẩn an ninh cao nhất của DHL trong việc vận chuyển hàng hóa của khách hàng

Cam kết của Dragon Categorical khi đăng ký mở tài khoản DHL Tại Cao Bằng cho quí công ty và doanh nghiệp:

“Theo Báo cáo về Bản đồ Tăng trưởng Thương mại DHL (DHL Trade Growth Atlas), Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong ten quốc gia đứng đầu về tốc độ tăng trưởng khối lượng thương mại trong five năm tới,” ông Bernardo Bautista, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Quốc gia DHL Categorical Việt Nam cho biết. “Chúng tôi tin rằng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục trên đà tăng trưởng, bao gồm khu vực miền Bắc – nơi đang tập trung nhiều doanh nghiệp xuất khẩu quy mô lớn nhất cả nước trong lĩnh vực công nghệ.

Bộ phận Chuỗi Cung ứng của chúng tôi tạo ra nhiều giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp với quy mô khác nhau.

Bộ phận Chuỗi Cung ứng của chúng tôi tạo ra nhiều giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp với quy mô khác nhau.

DHL Categorical Việt Nam khánh thành trung tâm khai thác cửa khẩu mới tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy giao thương quốc tế cho miền Bắc

Lựa chọn Vận chuyển Thường xuyên Dịch vụ Logistics dành cho Doanh nghiệp

Phát triển bền vững luôn là trọng tâm trong chiến lược kinh doanh của DHL, và Trung tâm khai thác cửa khẩu mới tại Hà Nội cũng đồng hành với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Tập đoàn. Trung tâm được lắp đặt 275 tấm pin năng lượng mặt trời trên mái, tạo ra khoảng one hundred twenty kWh điện mỗi giờ và giảm đến 70 tấn khí thải carbon get more info mỗi năm.

Họ ưa chuộng tốc độ, sự tiện lợi, tính linh hoạt và minh bạch – tất cả những điều đó đều được bao gồm trong dịch vụ Giao hàng theo yêu cầu.

Lựa chọn Vận chuyển Thường xuyên Dịch vụ Logistics dành cho Doanh nghiệp

Với vị trí đắc địa ở Hà Nội, trung tâm khai thác mới của DHL sẽ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp này tiếp cận thị trường quốc tế một cách dễ dàng hơn trong những năm tới.”

Bộ phận Chuỗi Cung ứng của chúng tôi tạo ra nhiều giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp với quy mô khác nhau.

Bộ phận Chuỗi Cung ứng của chúng tôi tạo ra nhiều giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp với quy mô khác nhau.

Should your shipment hasn't arrived within just 10 days of the predicted shipping and delivery time, make sure you Get in touch with your shipper or on-line store. The shipper or online shop can start out an investigation for misplaced products.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *